+1 (809)287-1088

Ki sa GMI ye?

Se yon sèvis konsilè ke Ministè Relasyon Exteriè otorize ki la pou garanti sitwayen etranje ki rantre nan Repiblik Dominikènn nan ka ke yap retounen yo nan peyi yo akoz depotasyon legal ou bien si yo mouri, li gen yon kouvèti tou pou igens medikal sou teritwa nasyonal la ki dire menm tan ak visa doniniken a.

ACQUIRE KOUNYE A

Rentre infomasyon ke yo mande ou yo

Infomasyon moun ki afilye a:
Homme Femme Autre
Wi Non

Total pou paye: US$150

Koman ou kapab repote yon reklamasyon?

Ou k arele no unan nimero kontak gratis nan Repiblik Domnikenn +1 (809)287-1088 / WhatsApp +1 (829)610-0532 ou bien voye yon email nan adres sa a contacto@gmi.do

LI PLIS

For Emergencies call

+1 (809)287-1088 Option 2

Email: reporte@gmi.do

We will be contacting you as soon as possible

Santo Domingo D.N. República Dominicana.

Telefonn: +1 (809)287-1088
WhatsApp: +1 (829)610-0532
E-mail: contacto@gmi.do

Merci pour nous contacter

Nous communiquerons avec vous dès que possible.

Non envoyé

Une erreur est survenue, veuillez réessayer.